Konst och bilder kan göras på en mängd olika sätt idag. Förr i tiden använde man sig av penna och pensel för att skapa avbildningar av omgivningen, men idag används i allt högre grad datorer till det. Med hjälp av datorgrafik kan man tillverka avbildningar som är mer realistiska och/eller i 3D, det vill säga tredimensionella bilder. Detta till skillnad från tidigare bilder och design, som var tvådimensionell. 3D-konst och grafisk design kan användas inom en rad områden, såväl kreativ konst som sätts upp på väggar som inom ramarna för företags marknadsföring etc.

3D-konst och grafisk design kan vara samma sak, men det behöver inte vara det. Båda begreppen är mångtydiga och innehåller en rad olika områden där de kan användas. Medan 3D-konst, precis som begreppet indikerar, visualiserar saker och omgivningar i 3D, kan grafisk design både vara två- och tredimensionell. Såväl 3D-konst som grafisk design kan dessutom både vara rörlig (klipp och videos) eller statisk i form av bilder och broschyrer. Det kan också röra sig om objekt, till exempel installationer och statyer. Nedan beskrivs mer ingående hur de båda begreppen kan definieras och vad som rymmer inom dem.

Grafisk design

Grafisk design kan även gå under namnet grafisk formgivning. Det innefattar all användning av färger, typsnitt och logotyper och kan såväl vara i tryckt som i digitalt material. Genom grafisk design arrangerar du bilder eller videos med hjälp av färger, former, bilder och text. Resultatet av det kan exempelvis bli digitala logotyper för ett företag, bok- och tidningsomslag, broschyrer och foldrar, instruktionsfilmer och industridesign. Grafisk design kan även användas i konstnärligt syfte, till exempel i skapande av konstverk, affischer, mode och fotografier. Detta till skillnad från kommunikationsdesign, som snarare handlar om förmedling av budskap eller information.

3D-konst

3D-konst kan sägas rymmer inom begreppet grafisk design. Det kan också sägas vara en del av begreppet digital konst, som innebär skapandet av konst med datorer och dataprogram som hjälp. 3D-grafik används till exempel inom filmproduktion och fotomanipulation. Även som stora delar av 3D-konsten tar datorer till sin hjälp behöver dock inte så vara fallet. Det kan även handla om konst som med hjälp av penna, pensel eller spray framställer en tredimensionell yta genom skuggning och andra metoder. Dessutom kan konstnärer använda sig av olika material för att skapa tredimensionalitet på en annars platt yta.

När används 3D-konst och grafisk design?

Idag är det populärt bland konstnärer att använda sig av 3D-tekniker (med eller utan hjälp från datorer) i sina verk. Inte minst gäller det konstnärer inom installationskonst och street art (till exempel graffiti). 3D-konst kan även användas inom ramarna för grafiska yrken, till exempel när logotyper eller filmer ska tillverkas. Här överlappas begreppet med grafisk design, som visserligen kan vara konstnärlig men som desto oftare används inom företag och organisationer i marknadsförings- och kommunikationssyfte. De flesta större företagen och organisationerna har idag en eller flera grafiska designers som arbetar med den grafiska och visuella kommunikationen hos dem.

Komma igång med grafisk design och 3D

Om du vill testa på att skapa något i 3D eller med hjälp av grafisk design kan du med fördel använda dig av ett mjukvaruprogram på datorn, till exempel från Adobe, Photoshop, Indesign och Illustrator som är tre välkända program där du kan arbeta med färg, form och typsnitt – dessutom i 3D-format om så önskas. Det finns också enklare gratisprogram och onlineprogram som du kan använda dig av för att komma igång. Med hjälp av kurser och utbildningar inom området (onlinekurser eller CSN-berättigade sådana) kan du utvecklas ännu mer inom dessa områden.